GTC – GCU – Pravno obvestilo

Zadnja posodobitev: 2021-08-10

Člen 1 – PRAVNO OBVESTILO

To spletno mesto, dostopno na spletni strani https://hypescrape  ("Mesto"), je objavljeno s strani:


Lycanthroporum Pte. Ltd.
 družba s kapitalom 1000 evrov, vpisana v trgovinski register Singapurja, katerega registrirani sedež se nahaja na 68 Circular Road, #02-01, 049422, Singapur

Individualna številka DDV operaterja je: 202210236G

Direktor objave strani je Charles De Lacourt.

Operaterja lahko dosežete na naslednjem e-poštnem naslovu [email protected]

Člen 2 – SPLOŠNE DOLOČBE V ZVEZI S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI

Splošni prodajni pogoji ("Splošni prodajni pogoji" ali "GTC") se uporabljajo izključno za spletno prodajo izdelkov, ki jih operater ponuja na spletni strani.

GTC so na voljo strankam na spletnem mestu, kjer se lahko neposredno posvetujejo in jih lahko na zahtevo tudi sporočijo na zahtevo.

GTC je izvršljiv proti stranki, ki potrdi, da z odtisom škatle ali s klikom na gumb, ki je v ta namen, seznanjen in so jih sprejeli pred oddajo naročila. Potrditev naročila z njegovo potrditvijo pomeni sprejetje s strani kupca GTC, ki velja na dan naročila, katerega ohranitev in reprodukcijo zagotavlja operater.

Člen 3 – OPIS PROIZVODOV

Stran je spletna prodajna stran omejenih izdelkov (superge, oblačila, pohištvo)

(v nadaljnjem besedilu: proizvod(-i) odprt za vsako fizično ali pravno osebo, ki uporablja spletno mesto ("kupec").

Izdelki, predstavljeni na spletnem mestu, so predmet opisa (ki ga je določil dobavitelj ali dostopen na mestu proizvajalca s povezavo na mestu), ki omenja njihove bistvene značilnosti. Fotografije, ki ponazarjajo, če sploh obstaja, izdelki ne predstavljajo pogodbenega dokumenta. Navodila za uporabo izdelka, če je bistven element, se prikažejo na spletnem mestu ali so poslana najpozneje po dostavi. Izdelki izpolnjujejo veljavne zahteve singapurskega prava.

Stranka ostaja odgovorna za pogoje in posledice dostopa do spletnega mesta, zlasti prek interneta. Tak dostop lahko vključuje plačilo stroškov ponudnikom tehničnih storitev, kot so zlasti ponudniki internetnih storitev, ki ostanejo na njegov račun. Poleg tega mora Stranka zagotoviti in biti v celoti odgovorna za opremo, potrebno za povezavo z mestom.

Stranka priznava, da je preveril, ali je konfiguracija računalnika, ki jo uporablja, varna in v delovnem vrstnem redu.

Člen 4 – USTANOVITEV OBMOČJA STRANK

Če želite naročilo odneti na spletno mesto, mora kupec najprej ustvariti svoje osebno območje kupca. Ko je bila ustvarjena, da bi lahko dostopala do njega, se mora stranka identificirati z uporabo svojega tajnega, osebnega in zaupnega uporabniškega imena in gesla. Stranka je dolžna ne sporočiti svojega uporabniškega imena in gesla v skladu z določbami članka OSEBNI PODATKI teh splošnih pogojev. Vsaka stranka se zavezuje, da bo ohranila strogo zaupnost podatkov, zlasti uporabniškega imena in gesla, kar mu bo omogočilo dostop do svojega območja strank, pri tem pa bo stranka priznala, da je izključno odgovorna za dostop do storitve prek svojega uporabniškega imena in gesla, razen dokazane goljufije. Vsaka stranka se tudi zavezuje, da bo operaterja nemudoma obvestila v primeru izgube, napačne prilastnice ali goljufive uporabe njegovega uporabniškega imena in/ali gesla.

Po vzpostavitvi svojega osebnega območja strank bo Stranka prejela e-poštno sporočilo, ki potrjuje ustanovitev svojega območja strank.

Stranka se ob registraciji zavezuje na:

 • dostavijo resnične, točne, posodobljene informacije ob vpisu v registracijsko obliko storitve in zlasti ne uporabljajo lažnih imen ali naslovov ali imen ali naslovov, ne da bi bili pooblaščeni.
 • posodobljene podatke za registracijo, da se zagotovi, da so vedno resnični, točni in posodobljene.

Stranka se prav tako zavezuje, da ne bo dajala na voljo ali distribuirala informacij, ki so nezakonite ali ugovorne (kot so informacije o obtoževanja ali kraji identitete) ali škodljivih informacij (kot so virusi). V nasprotnem primeru bo operater lahko prekinil ali prekinil dostop stranke do spletnega mesta do njegovih izključnih napak.

Člen 5 – NAROČILA

Upravljavec si prizadeva zagotoviti optimalno razpoložljivost svojih izdelkov. Ponudbe izdelkov veljajo v mejah razpoložljivih zalog.

Če se po naročilu kupca izkaže, da izdelek kljub najboljšim prizadevanjem operaterja ni na voljo, bo Operater o tem obvestil Kupca po e-pošti, kupec pa bo imel izbiro med:

 • dobavo izdelka kakovosti in cene, ki je enakovredna prvotno naročilu, ali
 • vračilo cene izdelka, ki je bila naročana najpozneje v tridesetih (30) dneh od plačila že plačanih zneskov.

Dogovorjeno je, da razen vračila cene nedosegljivega izdelka, če to možnost zahteva stranka, operater ne more biti kriv za nobeno nadomestilo za odpoved, razen če mu je neizpolnjevanje pogodbe osebno pripisano.

Z izjemo kakršne koli nasprotja v teh splošnih pogojih in brez poseganja v pravico do odstopa, predvidene z veljavno zakonodajo, so naročila stranke trdna in dokončna.

Ob naročilu mora kupec izbrati izbrane izdelke, jih dodati v košarico tako, da navede izbrane izdelke. Kupec ima možnost preveriti podrobnosti svojega naročila in njegove skupne cene ter se vrniti na prejšnje strani, da bi lahko popravil vsebino svoje košarice, preden jo potrdi.

Stranka se zavezuje, da bo pred plačilom naročila prebrala splošne prodajne pogoje, ki so takrat veljali, preden jih bo sprejela in potrdila pogoje ter vse stroške dostave in preklica. Potrditev naročila zahteva sprejetje GTC in oblikuje pogodbo.

Kopijo teh Splošnih pogojev poslovanja, kot jo je sprejel Kupec, bo kupcu poslana po e-pošti ob potrditvi naročila, tako da se lahko slednji sklicuje na to z računom naročila.

Pogodbene informacije, ki se nanašajo na naročilo (zlasti številko naročila), bodo potrjene po elektronski pošti pravočasno in najkasneje ob dostavi. Operater odjemalcu močno svetuje, naj natisne in/ali arhivira to potrditev naročila na zanesljivem in trpežnem mediju kot dokaz. Na voljo je digitalni račun stranki v območju »moj račun«. Upravljavec stranki prav tako svetuje, da natisne in/ali arhivira ta račun na zanesljivem in trajnem mediju kot dokaz.

Vsako e-poštno sporočilo, ki bo poslano Kupcu kot del naročila, bo poslano na e-poštni naslov, ki ga Stranka uporablja za identifikacijo v svojem območju strank.

Upravljavec si pridržuje pravico, da naročila stranke ne potrdi iz kakršnega koli upravičenega razloga, zlasti v primeru, da:

 • Stranka ne izpolnjuje splošnih pogojev, ki veljajo v času njegovega naročila;
 • V zgodovini naročil kupca je prikazano, da vsote ostanejo zapadle za prejšnja naročila;
 • Eden od prejšnjih naročil stranke je predmet spora med obdelavo;
 • Stranka se ni odzvala na zahtevo za potrditev naročila, ki mu ga je poslal Operater.

Operator arhivira pogodbe o prodaji izdelkov v skladu z veljavno zakonodajo. Z zahtevo na naslednji naslov [email protected] bo operater kupcu zagotovil kopijo pogodbe, ki je predmet zahteve.

Za vsako spremembo naročila s strani Stranke po potrditvi naročila velja soglasje operaterja.

Podatki, ki jih je stranka predložila pri oddanju naročila (zlasti ime in naslov za dostavo), jih zajamejo. Tako ni mogoče poiskati odgovornosti upravljavca, če napaka pri dajanju naročila preprečuje ali zakasni dobavo/ dostavo.

Stranka izjavlja, da ima polno pravno sposobnost, ki mu omogoča, da se zaveza pod temi splošnimi pogoji.

Registracija je odprta za sposobne odrasle in mladoletne osebe pod pogojem, da posredujejo pod nadzorom staršev ali skrbnika pri starševskem organu. V nobenem primeru registracija ni dovoljena v imenu tretjih oseb, razen če imate veljavno dovoljenje, da jo zastopate (npr. pravna oseba). Registracija je izključno osebna za vsako stranko.

V primeru kršitve katerega koli od teh določb si upravljavec pridržuje pravico do prekinitve računa stranke brez predhodnega obvestila.

Člen 6 – POGOJI PLAČILA IN VARNOSTI

Stranka izrecno priznava, da je naročilo, oddano na spletnem mestu, naročilo z obveznostjo plačila, ki zahteva plačilo cene za dobavo naročila izdelka.

V vsakem primeru si upravljavec pridržuje pravico, da preveri veljavnost plačila pred pošiljko naročila na vse potrebne načine.

Naročila je mogoče plačati za uporabo enega od naslednjih načinov plačila:

 • Plačilo s kreditno kartico. Plačilo se opravi neposredno na varnih bančnih strežnikih banke operaterja, strankini bančni podatki ne minejo skozi spletno mesto. Bančne podrobnosti, ki so na voljo med plačilom, so zaščitene s postopkom šifriranja SSL (Secure Socket Layer). Na ta način ti kontaktni podatki niso dostopni tretjim osebam.

Naročilo kupca je zabeleženo in potrjeno ob prevzemu plačila s strani banke.

Račun stranke bo bremenil ustrezen znesek le, ko (i) je bila preverjena vrednost podatkov uporabljene kreditne kartice in (ii) je breme sprejela banka, ki je izdala kreditno kartico.

Nemožnost bremenitve zapadlih vsot bo povzročila takojšnjo ničnost prodaje.

Kreditno kartico je mogoče zavrniti, če je potekla, če je dosegla najvišji znesek odhodkov, do katerih je stranka upravičena, ali če so vneseni podatki napačni.

Če je potrebno, se naročilo, ki ga potrdi kupec, šteje za učinkovito le, če je varni bančni plačilni center dal soglasje transakciji.

Kot del kontrolnih postopkov mora operater morda od Stranke zahtevati vse dele, ki so potrebni za dokončanje naročila. Ti deli se ne bodo uporabljali za druge namene, razen za te.

Člen 7 – PLAČILO CENE

Cena izdelkov, ki veljajo v času naročila, je navedena v evrih vsi vključeni davki (TTC), brez stroškov dostave in prevoza. V primeru promocije se operator zavezuje, da bo promocijsko ceno uporabil za vsako naročilo, oddano v obdobju oglaševanja, ki je bilo narejeno za promocijo.

Cena se plača izključno v evrih (€). Cena je zapadla v celoti po potrditvi naročila. Ponujene cene vključujejo popuste in rabate, ki bi jih operater moral odobriti.

Če veljajo stroški dostave ali prevoza, bodo dodani ceni izdelkov in ločeno navedeni pred potrditvi naročila s strani kupca. Skupni znesek, ki ga plača kupec, in njegovi podatki so navedeni na strani s potrditvijo naročila.

Člen 8 – OBLIKOVANJE POGODBE

Pogodba med operaterjem in stranko je oblikovana v času, ko kupec pošlje potrditev naročila.

Pozornost stranke je še posebej pritegnila k načinu sprejemanja naročila, oddanega na spletnem mestu. Ko kupec oda naročilo, ga mora potrditi s tehniko »dvoklik«, to je, da mora kupec po izbiri Izdelkov, ki so dodani v košarico, preveriti in po možnosti popraviti vsebino svoje košarice (identifikacija, količina izbranih izdelkov, cena, pogoji in stroški dostave), preden jo potrdi s klikom na »Potrjujem svojo dostavo«, potem priznava, da sprejme te GTC preden kliknete na gumb "Plačam", končno potrdi svoje naročilo po izpolniti svoje bančne podrobnosti. »Dvojni klik« je enakovreden elektronskemu podpisu in je enakovreden ročno napisanem podpisu. Pomeni nepreklicljivo in nezadržano sprejetje naročila s strani kupca.

Arhiviranje komunikacij, nabavnih nalogov in računov zagotavlja operater na zanesljivem in trajnem mediju, da bi predstavljal zvesto in trajno kopijo. Ta sporočila, nabavni nalogi in računi se lahko predložijo kot dokazilo o pogodbi. Če ni dokazano drugače, podatki, ki jih je operater zabeležil na internetu ali po telefonu, pomenijo dokazilo o vseh transakcijah med operaterjem in strankami.

Naročilo lahko kupec reši s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu ali s pisanjem na drugem trajnem mediju v primeru:

 • dostava, ki presega rok, določen v naročilnici, ali, če takega datuma ni, v tridesetih (30) dneh po sklenitvi pogodbe, potem ko je operaterju na enak način in brez posledic naročalo, da dobavo izvrši v razumnem dodatnem roku;
 • zvišanje cen, ki ni utemeljeno s tehnično spremembo izdelka, ki ga nalagajo javni organi.

V vseh teh primerih lahko Stranka zahteva povračilo ali nadomestilo vplačanega depozita skupaj z obrestmi, izračunanimi po pravni stopnji od datuma prejema depozita.

Naročilo lahko operater prekliče v primeru:

 • zavrnitev kupca za dostavo;
 • neplačilo cene (ali bilance cene) ob dobavi.

Člen 9 – OBDRŽANJE NASLOVA

Operater ostaja izključni lastnik izdelkov, ki so bili naročani na mestu do prejema celotne cene, vključno s stroški pošiljanja.

Člen 10 – DOSTAVA IN DOSTAVA

Spletne prodajne ponudbe, predstavljene na spletnem mestu, so rezervirane za potrošnike, ki prebivajo v Franciji ali, kjer je primerno, v državi članici Evropske unije in za dostavo na teh istih geografskih območjih.

Dostava pomeni prenos na kupca fizične posesti ali nadzora nad izdelkom.

Operater vam ponuja različne načine dostave ali dostave, odvisno od narave izdelka: Dostava DHL ali EMS.

Stroški pošiljanja so tisti, ki so določeni med finalizacijo naročila in so sprejeti s potrditvijo naročila.

Dobavni časi hypescrape so 7-15 dni za brezplačno dostavo.

Operator se zavezuje, da bo v skladu z rokom dostave, določenim na mestu za vsak izdelek, izdelke dostavil v največ tridesetih (30) dneh po prejemu naročila.

Dobavni časi so napovedani v delovnih dneh na spletnem mestu ob naročilu. Ti roki vključujejo pripravo in pošiljko naročila ter čas, ki ga zagotovi prevoznik.

Upravljavec se zavezuje, da bo izdelke pošiljal v skladu z roki, napovedanimi na vsakem listu izdelka in na ravni košarice, pod pogojem, da plačilo naročila prej ni bilo zavrnjeno.

Če pa enega ali več izdelkov ni bilo mogoče dostaviti v sprva napovedanem obdobju, bo operator kupcu poslal e-poštno sporočilo z navedbo novega datuma dostave.

Izdelki bodo pri naročilu dostavljeni na naslov, ki ga navede kupec. Zato mora preveriti, ali ta naslov ne vsebuje napake. Operator ne more odgovarjati, če je naslov, ki ga je predložil kupec, nepravilen, preprečuje ali odlaša dostavo.

Po dostavi se lahko zahteva, da podpiše kupon za potrdilo.

Poštni predal ne bo dostavljen.

Po dostavi je stranka dolžna preveriti, ali dobavljeni izdelki izpolnjujejo njegovo naročilo in ali je paket zaprt in nepoškodan. Če to ni tako, ga mora kupec nujno navesti v sporočilu o dobavi. Noben zahtevek glede količine ali pogoja proizvoda ne bo sprejet, če zahtevek ni bil vnesti na dobavnem obvestilu.

Pri nakupu steklenic z vodo bodo odstavljene in dostavljene prazne iz zdravstvenih razlogov.

Člen 11 – PRAVICA DO ODSTOPA

Če dobavljen izdelek kupcu ne da polnega zadovoljstva, ga lahko slednji vrne operaterju. Kupec bo imel za to štirinajst (14) dni od datuma prejema naročila.

Če želite zahtevati preklic naročila, ima Stranka štiriindvajstev (24) ur po naročilu, da se obrne na službo za stranke z obrazcem za odstop. Ta 24-urna zamuda predstavlja čas, potreben za pripravo in pošiljanje naročila. Ko je naročilo poslano, kupec ne more preklicati. V primeru težave, če dobavljeni izdelek stranki ne da polnega zadovoljstva, ga lahko slednji vrne operaterju.

V skladu s členom L.221-21 Zakonika o potrošnikih in za izvajanje te pravice do odstopa od pogodbe pod pogoji iz člena L. 221-18 in po kodeksu potrošnikov je stranka povabljena, da izpolnite standardni obrazec za odstop od pogodbe s klikom na spodnjo povezavo https://hypescrape.com/formulaire-de-retractation/.

Operater bo po e-pošti poslal potrdilo o prejemu zahteve za odstop od pogodbe.

Po potrebi lahko stranka uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe tako, da upravljavcu obvesti naslednje informacije:

 • ime, geografski naslov, telefonska številka in e-poštni naslov;
 • odločitev o umiku z nedvoumno izjavo (pismo poslano po pošti) Stranka lahko uporabi vzorec obrazca za umik, vendar to ni obvezno.

Za vračilne stroške je odgovoren Kupec, razen če blaga običajno ni mogoče vrniti po pošti, v tem primeru bo operator izdelek povrnil na lastne stroške.

Izjeme iz člena L.221-28 Zakonika o varstvu potrošnikov se uporabljajo in preprečujejo uveljavljanje pravice do odstopa, zlasti če je naročilo sestavljeno iz pogodbe:

 • opravljanje storitev, ki so se v celoti izvajale pred koncem obdobja odstopa od pogodbe, in katerih izvršitev se je začela po izrecnem predhodnem soglasju potrošnika in izrecni opustitvi njegove pravice do odstopa;
 • dobavo blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanja na finančnem trgu, ki presegajo nadzor trgovca, in se lahko zgodijo v obdobju odstopa od pogodbe;
 • dobavo blaga po specifikacijah potrošnika ali jasno prilagojeno;
 • dobava blaga, ki bi se lahko hitro poslabšala ali poteče;
 • dobavo blaga, ki ga je potrošnik po dobavi odletil in ga ni mogoče vrniti zaradi higiene ali varovanja zdravja;
 • dobavo blaga, ki se po dobavi in po svoji naravi neločljivo meša z drugimi izdelki;
 • dobava alkoholnih pijač, katerih dobava se odlaga čez trideset (30) dni in katerih vrednost, dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, je odvisna od nihanja na trgu, ki presegajo nadzor strokovnjaka;
 • vzdrževalna ali popravila, ki jih je treba nujno opraviti na domu potrošnika in ga izrecno zahteva v mejah rezervnih delov in dela, ki so nujno potrebna za odzivanje na izredne razmere;
 • dobavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme, ko jih potrošnik po dostavi odtisne;
 • dobavo časopisa, periodične ali revije, razen naročniških pogodb za take publikacije;
 • na javni dražbi;
 • zagotavljanje nastanitvenih storitev, razen stanovanjskih nastanitev, prevoznih storitev, najema avtomobilov, gostinskih ali prostih dejavnosti, ki jih je treba zagotoviti na določen datum ali obdobje;
 • dobavo digitalnih vsebin, ki niso dobavljene na materialnem mediju, katerega izvršitev se je začela po predhodnem izrecnem sporazumu potrošnika, in izrecno opustitev njegove pravice do odstopa od pogodbe.

Vrnjeni izdelek mora biti v originalni embalaži, v popolnem stanju, primeren za ponovno uporabo, neuporabljeno in z vsemi možnimi dodatki.

Poleg vrnjenega izdelka mora vračilni paket vsebovati tudi pismo, v katerem so navedeni točen (priimek, ime, naslov) in popolni kontaktni podatki kupca ter številka naročila in prvotni prejeti račun.

Če je paket mogoče vrniti, bo operater kupcu povrnil znesek izdelka v štirinajstih (14) dneh po prejemu izdelka in vseh elementov za izvedbo kupčijskega nadomestila. To nadomestilo se lahko plača z enakim plačilnimi sredstvi, kot se uporablja za kupca. Kot tak, Stranka, ki je plačal za svoje naročilo v obliki kreditov / darilnih bonov se lahko povrnejo s krediti / darilni boni v skladu z voljo Operaterja.

Vendar pa, če se vrne in s tem, vračilo ni mogoče iz določenih razlogov, izraženih med komunikacijo s stranko, kot so sprememba uma glede velikosti izdelka, premisliti o uporabnosti izdelka in / ali kakršne koli druge spremembe, ki se ne nanašajo na kakovost poslanega izdelka in Operaterja. Upravljavec lahko kupcu z nadomestilom, kot je kreditni bon ali bon na spletni strani, nadomesti vrednost izdelka, ki ga je kupec prvotno naročil

S sprejetjem teh splošnih pogojev prodaje stranka izrecno priznava, da je bila obveščena o pogojih odstopa od pogodbe.

Člen 11 – B – UPORABA SREDSTEV IN BONOV

Za uporabo dobropisov ali bonov, ki jih zagotovi upravljavec, so lahko pod določenimi pogoji, kot je obveznost stranke, da odaja naročilo za vrednost, ki je večja od bonitetnega ali bonskega bona iz določenih razlogov, in sicer:

 • pristojbine za prijavo;
 • Stroški dostave;
 • Pristojbina za storitev.

Pri uporabi te kode bo na mestu naveden minimalni znesek naloga.

Člen 12 – SLUŽBA ZA STRANKE

Kupec se lahko obrne na operaterja:

 • za naslednjo številko: +1 307-204-8012 naslednji dan in delovni čas od 6.00 do 20.00.
 • po elektronski pošti z [email protected] navede njegovo ime, telefonsko številko, predmet njegove zahteve in številko zadevnega naročila.
 • 24 ur po e-pošti.

Člen 13 – INTELEKTUALNA LASTNINA IN LICENCA ZA UPORABO STRANI

Upravljavec je sam lastnik vseh elementov, ki so prisotni na spletnem mestu, zlasti in brez omejitev, vseh besedil, datotek, slik animiranih ali ne, fotografij, videov, logotipov, modelov, modelov, programske opreme, blagovnih znamk, vizualne identitete, baze podatkov, strukture spletnega mesta in vseh drugih elementov intelektualne lastnine in drugih podatkov ali informacij (v nadaljnjem besedilu: Elementi) "), ki so zaščiteni s francoskimi in mednarodnimi zakoni in predpisi, ki se nanašajo zlasti na intelektualno lastnino.

Zato se noben od elementov območja ne sme v celoti ali delno spremeniti – Reproducirana, kopirana, duplirana, prodana, preprodaja, prenošena, objavljena, objavljena, komunicirana, distribuirana, diseminirana, predstavljena, skladištena, rabljena, iznamljena, izposojena, prodata, preprodajna, prenošena, objavljena, komunicirana, distribuirana, diseminirana, predstavljena, skladištena, rabljena, izposojena, izpopolnjena na bilo kakšen način, ne glede na to, ali je do danes znano ali neznano, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja upravljavca za vsak primer posebej, in stranka je odgovorna samo za vsako nepooblaščeno uporabo in/ali izkoriščanje.

Upravljavec si pridržuje pravico do zavlačevanja vseh pravnih sredstev zoper osebe, ki niso spoštovale prepovedi iz tega člena.

ČLEN 14 – ODGOVORNOST IN GARANCIJA

Upravljavec ne more biti odgovoren za neizpolnjevanje pogodbe s strani stranke ali zaradi dogodka, ki ga pristojna sodišča kvalificirajo za višjo silo, ali ne predvidljivega in nepremostljivega dejstva vsake tretje osebe.

Stranka priznava, da značilnosti in omejitve interneta ne zagotavljajo varnosti, razpoložljivosti in celovitosti prenosa podatkov prek interneta. Tako operater ne zagotavlja, da bodo spletno mesto in njegove storitve delovale brez prekinitve ali napake pri operaciji. Zlasti se njihovo delovanje lahko začasno prekine zaradi vzdrževanja, posodobitev ali tehničnih izboljšav ali zaradi spremembe vsebine in/ali predstavitve.

Operator ne more biti odgovoren za uporabo mesta in njegovih storitev s strani strank v nasprotju s temi splošnimi pogoji in za neposredno ali posredno škodo, ki bi jo ta uporaba lahko povzročila stranki ali tretji osebi. Upravljavca zlasti ni mogoče pustiti odgovornega za napačne izjave stranke in njegovo vedenje do tretjih oseb. V primeru, da se za takšno ravnanje enega od njegovih strank poišči odgovornost upravljavca, se slednji zavezuje, da bo operaterju zagotovil obsodbo, ki je bila zopernje izražena, in povrnil operaterju vse stroške, vključno s pristojbinami odvetnikov, ki so bili posledica njegove obrambe.

Ne glede na katero koli dodatno pogodbeno jamstvo (poslovno jamstvo), ki se lahko odobri, Proizvodima se koristi zakonsko jamstvo o skladnosti iz člena L. 217-4 i po Kodeksu o potrošanju (posebno L. 217-4 do L. 217-14 Zakonika o potrošniku), te jamstvo za skrite pomanjkljivosti iz členov 1641 do 1649 Civilnega zakonika.

Ko ukrepate v okviru pravnega jamstva za skladnost:

 • imate dve (2) leti od izročitve nepremičnine za ukrepanje:
 • lahko izbirate med popravilom ali zamenjajo blaga, ob upoštevanju stroškovnih pogojev iz člena L. 217-9 Zakonika o potrošnikih;
 • ste izvzeti iz predložitve dokazila o neobstoju skladnosti blaga v štiriindvajstih (24) mesecih po dobavi blaga (razen sekundarnega blaga).

Lahko se odločite za izvajanje jamstva pred skritim napakami stvari, ki se prodaja v smislu člena 1641 Civilnega zakonika. V tem primeru lahko izbirate med reševanjem prodaje ali znižanje prodajne cene v skladu s členom 1644 civilnega zakonika.

Reproduciranje členov L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 in L. 217-12 Potrošniškega zakonika, člena 1641, 1644 in prvega odstavka člena 1648 Civilnega zakonika, kot velja na dan teh splošnih pogojev prodaje:

Umetnost. L.217-4 Kodeksa potrošnikov:

»Prodajalec dobavi blago v skladu s pogodbo in je za vsako nesosudenost, ki obstaja ob dobavi, v skladu s pogodbo. Odgovoren je tudi za pomanjkanje skladnosti, ki izhaja iz embalaže, navodil za montažo ali naprave, ko mu je bila pogodba zaračunana ali je bila izvedena pod njegovo odgovornostjo. »

Umetnost. L.217-5 Kodeksa potrošnikov:

"Nepremičnina je v skladu s pogodbo:

(1) Če je primerno za uporabo, ki se običajno pričakuje od podobne nepremičnine, in če je ustrezno,

– če ustreza opisu, ki ga je dal prodajalec, in ima lastnosti, ki jih je slednji predstavil kupcu v obliki vzorca ali modela;

– če ima lastnosti, ki jih kupec lahko upravičeno pričakuje glede na javne izjave prodajalca, proizvajalca ali njegovega zastopnika, zlasti pri oglaševanju ali označevanju;

2 ° Ali če ima lastnosti, ki so jih pogodbenice opredelile z medsebojnim dogovorom ali so primerne za vsako posebno uporabo, ki jo išče kupec, na to opozorilo prodajalca in ki jih je slednji sprejel. »

Umetnost. L.217-7 Kodeksa potrošnikov:

"Za pomanjkanje skladnosti, ki se pojavi v štiriindvajsem mesecu po dobavi blaga, se domneva, da obstaja v času dobave, razen če je dokazano drugače.

Za blago, prodano po drugi strani, je to obdobje določeno na šestih mesecih.

Prodajalec se lahko bori proti tej domnevi, če ni združljiva z naravo blaga ali pomanjkanjem zahtevane skladnosti. »

Umetnost. L.217-9 Kodeksa potrošnikov:

»V primeru pomanjkanja skladnosti kupec izbira med popravilom in zamenjavo blaga. Vendar prodajalec ne sme nadaljevati v skladu z izbiro kupca, če ta izbira pomeni stroške, ki so očitno nesorazmerni z drugimi načini, ob upoštevanju vrednosti blaga ali pomena napake. Nato je dolžan nadaljevati, razen če ni mogoče, glede na način, ki ga kupec ne izbere".

Umetnost. L.217-12 Kodeksa potrošnikov:

"Tožba, ki izhaja iz pomanjkanja skladnosti, je zaostavljena za dve leti od dobave blaga."

Umetnost. 1641 Civilnega zakonika:

"Prodajalec je vezan na garancijo glede skritih napak v stvareh, ki ga ne utelešajo za uporabo, za katero je namenjena, ali ki tako zmanjšajo to uporabo, da ga kupec ne bi pridobil, ali bi dal le nižjo ceno, če bi jih poznal."

Umetnost. 1644 Civilnega zakonika:

"V primeru členov 1641 in 1643 ima kupec možnost vrnitve stvari in vračila cene, ali obdrži stvar in ima del vrnjene cene."

Umetnost. 1648, točka 1 civilnega zakonika:

"Tožbo, ki izhaja iz latentnih napak, mora kupec v dveh letih od odkritja napake."

Treba je navesti, da iskanje sporazumnih rešitev pred morebitnim pravnim postopkom ne prekine rokov za ukrepanje pravnih jamstev ali trajanja morebitnega pogodbenega jamstva.

Upravljavec ne more biti odgovoren za neizpolnjevanje pogodbe s strani stranke ali zaradi dogodka, ki ga pristojna sodišča kvalificirajo za višjo silo, ali ne predvidljivega in nepremostljivega dejstva vsake tretje osebe.

Operator ne more biti odgovoren za informacije, ki jih stranke uvažajo, shranjujejo in/ali objavljajo na spletnem mestu. Operator ne more biti odgovoren za nobeno informacijo, ki jo je stranka objavila na spletnem mestu, in za neposredno ali posredno škodo, ki bi jo ta uporaba lahko povzročila tretji osebi, stranki na izvoru publikacije, ki ostane odgovorna samo v tem smislu.

Stranka priznava, da značilnosti in omejitve interneta ne zagotavljajo varnosti, razpoložljivosti in celovitosti prenosa podatkov prek interneta. Tako operater ne zagotavlja, da bodo spletno mesto in njegove storitve delovale brez prekinitve ali napake pri operaciji. Zlasti se njihovo delovanje lahko začasno prekine zaradi vzdrževanja, posodobitev ali tehničnih izboljšav ali zaradi spremembe vsebine in/ali predstavitve.

Operator ne more biti odgovoren za uporabo mesta in njegovih storitev s strani strank v nasprotju s temi splošnimi pogoji in za neposredno ali posredno škodo, ki bi jo ta uporaba lahko povzročila stranki ali tretji osebi. Upravljavca zlasti ni mogoče pustiti odgovornega za napačne izjave stranke in njegovo vedenje do tretjih oseb. V primeru, da se za takšno ravnanje enega od njegovih strank poišči odgovornost upravljavca, se slednji zavezuje, da bo operaterju zagotovil obsodbo, ki je bila zopernje izražena, in povrnil operaterju vse stroške, vključno s pristojbinami odvetnikov, ki so bili posledica njegove obrambe.

Stranka je odgovorna samo za vse vsebine, ki jih da na splet na spletnem mestu, za katere izrecno izjavlja, da imajo vse pravice, in kot tak zagotavlja operaterju, da ne da spletnih vsebin, ki kršijo pravice tretjih oseb, zlasti intelektualne lastnine, ali predstavlja napad na osebe (zlasti obtoževanje, žalitve, žalitve itd.), spoštovanje zasebnega življenja, napad na javni red in moralo (zlasti opravičilo za zločine proti človeštvu, podpihovanje k rasnem sovraštvu, otroška pornografija itd.). V primeru kršitve veljavnih zakonov, morale ali teh splošnih pogojev lahko operater samodejno izključi stranke, ki so bile krive za take kršitve, ter izbriše informacije in sklicevanja na te sporne vsebine. Operator je kvalificiran kot gostitelj v zvezi z vsebino, ki so jo objavile tretje osebe na spletu. Zato je treba navesti, da operater nima splošne obveznosti spremljati vsebine, ki se prenaša ali shranjuje prek spletnega mesta. V primeru, da se zahteva odgovornost operaterja za vsebino, ki jo je stranka objavila na spletu, se slednji zavezuje, da bo operaterju zagotovil obsodbo, ki je bila zoper njega izražena, in da bo operaterju povrnil vse stroške, vključno s odvetniškimi pristojbinami, ki so bili posledica njegove obrambe.

Ne glede na katero koli dodatno pogodbeno jamstvo (poslovno jamstvo), ki se lahko odobri, Proizvodima se koristi zakonsko jamstvo o skladnosti iz člena L. 217-4 i po Kodeksu o potrošanju (posebno L. 217-4 do L. 217-14 Zakonika o potrošniku), te jamstvo za skrite pomanjkljivosti iz členov 1641 do 1649 Civilnega zakonika.

Ko ukrepate v okviru pravnega jamstva za skladnost:

 • imate dve (2) leti od izročitve nepremičnine za ukrepanje:
 • lahko izbirate med popravilom ali zamenjajo blaga, ob upoštevanju stroškovnih pogojev iz člena L. 217-9 Zakonika o potrošnikih;
 • ste izvzeti iz predložitve dokazila o neobstoju skladnosti blaga v štiriindvajstih (24) mesecih po dobavi blaga (razen sekundarnega blaga).

Lahko se odločite za izvajanje jamstva pred skritim napakami stvari, ki se prodaja v smislu člena 1641 Civilnega zakonika. V tem primeru lahko izbirate med reševanjem prodaje ali znižanje prodajne cene v skladu s členom 1644 civilnega zakonika.

Reproduciranje členov L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 in L. 217-12 Zakonika o varstvu potrošnikov, členov 1641, 1644 in prvega odstavka člena 1648 Civilnega zakonika, kot velja na dan teh splošnih pogojev:

Umetnost. L.217-4 Kodeksa potrošnikov:

»Prodajalec dobavi blago v skladu s pogodbo in je za vsako nesosudenost, ki obstaja ob dobavi, v skladu s pogodbo. Odgovoren je tudi za pomanjkanje skladnosti, ki izhaja iz embalaže, navodil za montažo ali naprave, ko mu je bila pogodba zaračunana ali je bila izvedena pod njegovo odgovornostjo. »

Umetnost. L.217-5 Kodeksa potrošnikov:

"Nepremičnina je v skladu s pogodbo:

(1) Če je primerno za uporabo, ki se običajno pričakuje od podobne nepremičnine, in če je ustrezno,

– če ustreza opisu, ki ga je dal prodajalec, in ima lastnosti, ki jih je slednji predstavil kupcu v obliki vzorca ali modela;

– če ima lastnosti, ki jih kupec lahko upravičeno pričakuje glede na javne izjave prodajalca, proizvajalca ali njegovega zastopnika, zlasti pri oglaševanju ali označevanju;

2 ° Ali če ima lastnosti, ki so jih pogodbenice opredelile z medsebojnim dogovorom ali so primerne za vsako posebno uporabo, ki jo išče kupec, na to opozorilo prodajalca in ki jih je slednji sprejel. »

Umetnost. L.217-7 Kodeksa potrošnikov:

"Za pomanjkanje skladnosti, ki se pojavi v štiriindvajsem mesecu po dobavi blaga, se domneva, da obstaja v času dobave, razen če je dokazano drugače.

Za blago, prodano po drugi strani, je to obdobje določeno na šestih mesecih.

Prodajalec se lahko bori proti tej domnevi, če ni združljiva z naravo blaga ali pomanjkanjem zahtevane skladnosti. »

Umetnost. L.217-9 Kodeksa potrošnikov:

»V primeru pomanjkanja skladnosti kupec izbira med popravilom in zamenjavo blaga. Vendar prodajalec ne sme nadaljevati v skladu z izbiro kupca, če ta izbira pomeni stroške, ki so očitno nesorazmerni z drugimi načini, ob upoštevanju vrednosti blaga ali pomena napake. Nato je dolžan nadaljevati, razen če ni mogoče, glede na način, ki ga kupec ne izbere".

Umetnost. L.217-12 Kodeksa potrošnikov:

"Tožba, ki izhaja iz pomanjkanja skladnosti, je zaostavljena za dve leti od dobave blaga."

Umetnost. 1641 Civilnega zakonika:

"Prodajalec je vezan na garancijo glede skritih napak v stvareh, ki ga ne utelešajo za uporabo, za katero je namenjena, ali ki tako zmanjšajo to uporabo, da ga kupec ne bi pridobil, ali bi dal le nižjo ceno, če bi jih poznal."

Umetnost. 1644 Civilnega zakonika:

"V primeru členov 1641 in 1643 ima kupec možnost vrnitve stvari in vračila cene, ali obdrži stvar in ima del vrnjene cene."

Umetnost. 1648, točka 1 civilnega zakonika:

"Tožbo, ki izhaja iz latentnih napak, mora kupec v dveh letih od odkritja napake."

Treba je navesti, da iskanje sporazumnih rešitev pred morebitnim pravnim postopkom ne prekine rokov za ukrepanje pravnih jamstev ali trajanja morebitnega pogodbenega jamstva.

ČLEN 15 – KOMERCIALNO JAMSTVO

Komercialno jamstvo (pogodbena zaveza upravljavca je poleg pravnih obveznosti v zvezi z jamstvom skladnosti proizvodov) predmet pisne pogodbe v skladu z določbami členov L. 217-15 in po trgovinskem zakoniku, katere izvod se da stranki.

ČLEN 16 – POPRODAJNA STORITEV

Za poprodajne storitve, ki jih opravlja upravljavec in niso zajete v komercialnem jamstvu, je predmet pogodbe, katere kopija je dana kupcu.

Garancijske zahtevke je treba nasloviti na poprodajno storitev na naslednjih koordinatah:

Izdelki, zajeti v garancijah, morajo biti vrnjeni v novem, popolnem in v prvotnem stanju ter embalaži po prejemu in potrditvi zahtevka s strani poprodajne storitve.

Kupcu se povrne povratna poštnina najpozneje v tridesetih (30) dneh po prejemu izdelka s strani operaterja.

ČLEN 17 – OSEBNI PODATKI

Za več informacij o uporabi osebnih podatkov s strani operaterja si preberite skrbno pravilnik o zasebnosti (v "Listini"). To listino lahko kadarkoli posvetujte na spletnem mestu.

Člen 18 – HIPERTEXT POVEZAVE

Povezave hiperteksta, ki so na voljo na spletnem mestu, se lahko nanašajo na spletna mesta tretjih oseb, ki jih operater ne objavi. Zagotovljene so samo za priročnost stranke, da se olajša uporaba sredstev, ki so na voljo na internetu. Če stranka uporablja te povezave, bo zapustil spletno mesto in se nato strinjal z uporabo spletnih mest tretjih oseb na lastno odgovornost ali, kjer je primerno, v skladu s pogoji, ki jih urejajo.

Stranka priznava, da upravljavec na noben način ne nadzoruje ali ne prispeva k razvoju pogojev uporabe in/ali vsebine, ki se uporablja za ta spletna mesta tretjih oseb ali ki so prikazane na teh spletnih mestih tretjih oseb.

Zato operater zaradi teh hipertekstskih povezav ne more biti odgovoren na noben način.

Poleg tega Kupec priznava, da operater ne sme pododvesti, jamčiti ali prevzame vseh ali del pogojev uporabe in/ali vsebine teh spletnih mest tretjih oseb.

Spletno mesto lahko vsebuje tudi promocijske hipertext povezave in/ali reklamne pasce, ki se sklicuje na spletna mesta tretjih oseb, ki jih operater ne objavi.

Operater poziva Stranko, da prijavi katero koli hiperteksto povezavo na spletnem mestu, ki bi omogočala dostop do spletnega mesta tretjih oseb, ki ponuja vsebino, ki je v nasprotju z zakoni in / ali moralo.

Stranka ne sme uporabljati in/ali vstaviti hipertext povezave, ki kaže na mesto brez predhodnega pisnega soglasja operaterja za vsak primer posebej.

ČLEN 19 – SKLICEVANJA

Naročnik pooblašča operaterja, da v svojih komunikacijskih medijih omeni ime stranke, njegov logotip kot referenco (brošura, spletna stran, komercialni predlog, odnosi s tiskom, sporočilo za javnost, komplet za tisk, notranja komunikacija itd.).

ČLEN 20 – SPLOŠNE DOLOČBE

CELOTNI SPORAZUM POGODBENIC

Ti splošni pogoji poslovanja so pogodba, ki ureja odnos med stranko in operaterjem. Predstavljajo vse pravice in obveznosti družbe in upravljavca, ki se nanašajo na njihov namen. Če se ena ali več določb teh splošnih pogojev razglasi za nično pri uporabi zakona, uredbe ali po dokončni odločbi pristojnega sodišča, bodo ostale določbe obdržale vso svojo moč in obseg. Poleg tega se dejstvo, da se ena od strank teh splošnih pogojev ne zanaša na kršitev katerega koli od določb teh splošnih pogojev, ne razlaga kot opustitev, da bi se lahko v prihodnosti taka kršitev lahko izobčila.

SPREMEMBE POGOJEV

Operator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino spletnega mesta ali storitev, ki so na voljo na tem mestu, in/ali začasno ali trajno preneha delovati vse ali del spletnega mesta.

Poleg tega si operator pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni lokacijo spletnega mesta na internetu ter te splošne pogoje. Zato se mora kupec pred vsako uporabo spletnega mesta sklicevati na te splošne pogoje poslovanja.

Stranka priznava, da operater zaradi teh sprememb, prekinitev ali prenehanja ni odgovoren za njega ali katero koli tretjo osebo.

Operater svetuje Kupcu, naj shrani in/ali natisne te splošne pogoje za varno in trajajočo shranjevanje ter se tako lahko kadarkoli med izvršitev pogodbe, če je to potrebno, zasliši.

ZAHTEVEK – MEDIACIJA

V primeru spora se morate najprej obrniti na službo za stranke podjetja na naslednjih koordinatah: [email protected].

V primeru, da pritožba službi za stranke ne uspe ali v razumnem roku enega (1) meseca ni odziva službe za stranke, lahko uporabite, vendar ni obvezno, katero koli drugo metodo reševanja sporov, vključno z mediacijo.

Če ste potrošnik v Evropski uniji in ste blago kupili na spletu, lahko rešitev takega spora zahtevate prek evropske platforme za spletno reševanje sporov (platforma SRS). Ki jo je določila Evropska komisija. Če želite več informacij, lahko obiščete spletno mesto platforme SR(Odpre zunanje spletno mesto v novem zavihku)

Mediator bo skušal v popolni neodvisnosti in nepristranskosti združiti stranke, da bi dosegli sporazumno rešitev.  Stranke še naprej lahko sprejmejo ali zavrnejo uporabo mediacije in v primeru posredovanja sprejmejo ali zavrnejo rešitev, ki jo predlaga mediator.

VELJAVNO PRAVO

Ti pogoji poslovanja se urejajo, razlagajo in izvajajo v skladu s singapursko zakonodajo.

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV S STRANI STRANKE

Kupec priznava, da je skrbno prebral te Splošne pogoje poslovanja.

S prijavo na spletno stran kupec potrdi, da je prebral Splošne pogoje in jih sprejema, zaradi česar ga pogodbeno zavezujejo pogoji teh splošnih pogojev.

Splošni pogoji, ki veljajo za Stranko, so tisti, ki so na voljo na dan naročila, se lahko na njegovo zahtevo stranki poda izvod, zato je določeno, da se vsaka sprememba splošnih pogojev, ki bi jih opravil operater, ne bo uporabljala za predhodno izdelano naročilo, razen če se stranka izrecno strinja s poreklom določenega naročila.