GTC – GCU – Rättsligt meddelande

Senast uppdaterad: 2021-08-10

Artikel 1 – RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Denna webbplats, som är tillgänglig på webbadressen https://hypescrape  ("Webbplatsen"), publiceras av:


Lycanthroporum Pte. Ltd.
 företag med ett kapital på 1000 euro, registrerat i Singapores handelsregister, vars säte ligger på 68 Circular Road, # 02-01, 049422, Singapore

Operatörens individuella momsregistreringsnummer är: 202210236G

Direktören för publiceringen av webbplatsen är Charles De Lacourt.

Operatören kan nås på följande e-postadress [email protected]

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

De allmänna försäljningsvillkoren ("Allmänna försäljningsvillkoren" eller "GTC") gäller uteslutande för onlineförsäljning av de produkter som erbjuds av operatören på webbplatsen.

GTC görs tillgängliga för kunder på webbplatsen där de är direkt tillgängliga för samråd och kan också meddelas honom på begäran på något sätt.

De allmänna villkoren är verkställbara mot kunden som bekräftar, genom att kryssa i en ruta eller genom att klicka knappen som tillhandahålls för detta ändamål, att ha varit medveten om och har accepterat dem innan de gjorde en beställning. Valideringen av beställningen genom dess bekräftelse utgör godkännande av köparen av de allmänna villkor som gäller på beställningsdagen, vars bevarande och reproduktion säkerställs av operatören.

Artikel 3 – BESKRIVNING AV PRODUKTERNA

Webbplatsen är en online-försäljningswebbplats för begränsade produkter (sneakers, kläder, möbler)

(hädanefter "Produkten/produkterna") som är öppen för alla fysiska eller juridiska personer som använder webbplatsen ("kunden").

Produkterna som presenteras på webbplatsen är var och en föremål för en beskrivning (upprättad av leverantören eller tillgänglig på tillverkarens webbplats via en länk på webbplatsen) som nämner deras väsentliga egenskaper. Fotografierna som illustrerar, om några, produkterna utgör inte ett avtalsdokument. Bruksanvisningen för produkten, om den är ett väsentligt element, visas på webbplatsen eller skickas senast vid leverans. Produkterna uppfyller kraven i gällande singaporeansk lag.

Kunden förblir ansvarig för villkoren och konsekvenserna av sin åtkomst till webbplatsen, särskilt via Internet. Sådan tillgång kan innebära betalning av kostnader till leverantörer av tekniska tjänster, t.ex. Dessutom måste Kunden tillhandahålla och vara fullt ansvarig för den utrustning som krävs för att ansluta till webbplatsen.

Kunden bekräftar att den datorkonfiguration han använder är säker och i fungerande skick.

Artikel 4 – SKAPANDE AV KUNDOMRÅDET

För att göra en beställning på webbplatsen måste Kunden först skapa sitt personliga kundområde. När kunden har skapats måste han eller hon identifiera sig med sitt användarnamn och lösenordshemlighet, personligt och konfidentiellt. Det är Kundens ansvar att inte kommunicera sitt användarnamn och lösenord i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftsartikeln i dessa allmänna villkor. Varje kund åtar sig att upprätthålla strikt konfidentialitet på uppgifterna, särskilt användarnamn och lösenord, så att han kan komma åt sitt kundområde, kunden erkänner att han är ensam ansvarig för åtkomst till Tjänsten via sitt användarnamn och lösenord, såvida det inte bevisas bedrägeri. Varje kund åtar sig också att informera operatören utan dröjsmål i händelse av förlust, förskingring eller bedräglig användning av hans användarnamn och/eller lösenord.

Efter skapandet av hans personliga kundområde kommer kunden att få ett e-postmeddelande som bekräftar skapandet av hans kundområde.

Kunden åtar sig att registrera sig för:

 • tillhandahålla verklig, korrekt och aktuell information när de tas upp i tjänstens registreringsformulär, och i synnerhet att inte använda falska namn eller adresser, eller namn eller adresser utan att ha tillstånd att göra det.
 • hålla registreringsuppgifterna uppdaterade för att säkerställa att de alltid är verkliga, korrekta och uppdaterade.

Kunden åtar sig vidare att inte tillgängliggöra eller distribuera information som är olaglig eller stötande (t.ex. information som är ärekränkande eller utgör identitetsstöld) eller skadlig information (t.ex. virus). Annars kommer operatören att kunna stänga av eller avsluta Kundens åtkomst till webbplatsen till sina exklusiva fel.

Artikel 5 – BESTÄLLNINGAR

Operatören strävar efter att säkerställa optimal tillgänglighet av sina produkter. Produkterbjudanden är giltiga inom gränserna för tillgängliga lager.

Om en produkt, trots operatörens bästa ansträngningar, visar sig vara otillgänglig efter Kundens beställning, kommer operatören att informera Kunden via e-post så snart som möjligt och kunden kommer att ha valet mellan:

 • leverans av en produkt av en kvalitet och ett pris som motsvarar det som ursprungligen beställdes, eller
 • återbetalning av priset på den Produkt som beställts senast trettio (30) dagar efter betalning av de belopp som redan betalats.

Det är överenskommet att förutom återbetalningen av priset på den otillgängliga produkten, om detta alternativ begärs av Kunden, är operatören inte ansvarig för någon avbokningsersättning, såvida inte att avtalet inte är personligt hänförligt till honom.

Med undantag för eventuella indikationer på motsatsen i dessa allmänna villkor och utan att det påverkar ångerrätten enligt tillämplig lag är Kundens beställningar fasta och slutgiltiga.

Vid beställningen måste kunden välja valda produkter, lägga till dem i sin varukorg med angivande av valda produkter. Kunden har möjlighet att kontrollera detaljerna i sin beställning och sitt totala pris och att återgå till föregående sidor för att eventuellt korrigera innehållet i sin varukorg innan den valideras.

Kunden åtar sig att läsa de allmänna försäljningsvillkoren innan han accepterar dem och bekräftar villkoren och eventuella leverans- och uttagskostnader före betalning av hans beställning. Bekräftelsen av ordern innebär att GTC accepteras och att kontraktet ingår.

En kopia av dessa allmänna villkor som accepteras av Kunden kommer att skickas till Kunden via e-post vid tidpunkten för bekräftelsen av hans beställning så att den senare kan hänvisa till dem med en faktura för beställningen.

Den avtalsenliga informationen om ordern (inklusive särskilt numret på ordern) kommer att bekräftas via e-post i sinom tid och senast vid leveranstiden. Operatören rekommenderar starkt kunden att skriva ut och/eller arkivera på ett tillförlitligt och hållbart medium denna orderbekräftelse som bevis. En digital faktura görs tillgänglig för Kunden inom området "mitt konto". Operatören råder också Kunden att skriva ut och/eller arkivera fakturan på ett tillförlitligt och hållbart medium som bevis.

Alla e-postmeddelanden som skickas till Kunden som en del av en order skickas till den e-postadress som Kunden använder för att identifiera sig i sitt kundområde.

Operatören förbehåller sig rätten att inte validera Kundens beställning av någon legitim anledning, särskilt i händelse av att:

 • Kunden skulle inte uppfylla de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för hans beställning;
 • Kundens orderhistorik visar att belopp förblir förfallna för tidigare order.
 • En av Kundens tidigare beställningar är föremål för en tvist som behandlas;
 • Kunden har inte svarat på en begäran om bekräftelse av sin beställning som Operatören skickade till honom.

Operatören arkiverar avtal om försäljning av Produkter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Genom att göra en begäran till följande adress [email protected] kommer operatören att förse kunden med en kopia av avtalet som är föremål för begäran.

Eventuella ändringar av kundens beställning efter bekräftelse av hans beställning är föremål för operatörens samtycke.

Den information som kunden förmedlar vid beställningen (särskilt namn och leveransadress) förbinder den senare. Således kan operatörens ansvar inte på något sätt sökas om ett fel under beställningen förhindrar eller försenar leveransen / leveransen.

Kunden förklarar sig ha full rättskapacitet som gör det möjligt för honom att förbinda sig enligt dessa allmänna villkor.

Registreringen är öppen för kompetenta vuxna och minderåriga under förutsättning att de ingriper under överinseende av den förälder eller vårdnadshavare som innehar föräldraansvaret. Under inga omständigheter är registrering tillåten för tredje parts räkning om de inte har rätt att representera den (till exempel juridisk person). Registrering är strikt personlig för varje kund.

I händelse av att Kunden bryter mot någon av bestämmelserna härav, förbehåller sig operatören rätten att säga upp utan föregående meddelande kontot för den kunden.

Artikel 6 – BETALNINGSMETODER OCH SÄKERHET

Kunden bekräftar uttryckligen att varje beställning som görs på webbplatsen är en beställning med betalningsskyldighet, vilket kräver betalning av ett pris mot leverans av den Beställda Produkten.

I vilket fall som helst förbehåller sig operatören rätten att kontrollera betalningens giltighet, före leveransen av ordern, på alla nödvändiga sätt.

Operatören använder onlinebetalningslösningen Stripe och Scalapay.

Beställningar kan betalas med någon av följande betalningsmetoder:

 • Betalning med kreditkort. Betalning sker direkt på operatörens banks säkra bankservrar, kundens bankuppgifter passerar inte genom webbplatsen. Bankuppgifterna som tillhandahålls under betalningen skyddas av en SSL-krypteringsprocess (Secure Socket Layer). På detta sätt är dessa kontaktuppgifter inte tillgängliga för tredje part.
 • Betalning från Scalapay. Välj Scalapay vid betalnings tidpunkten. Betala med ditt Visa, Mastercard eller Amex. Skapa ditt konto med bara några klick. Registreringen är gratis och godkännandet är omedelbart. Betala in 3 gånger utan extra kostnad. Ta emot din beställning omedelbart och summan av ditt köp är uppdelad i 3 månatliga avbetalningar, räntefria

Kundens order registreras och valideras vid godkännande av betalning från banken.

Kundens konto debiteras med motsvarande belopp endast när (i) uppgifterna för det kreditkort som används har verifierats och (ii) debiteringarna har accepterats av den bank som utfärdade kreditkortet.

Omöjligheten att debitera de förfallna beloppen kommer att leda till att försäljningen omedelbart ogiltigförklaras.

I synnerhet kan kreditkortet vägras om det har gått ut, om det har nått det maximala utgiftsbelopp som Kunden har rätt till eller om de angivna uppgifterna är felaktiga.

I förekommande fall kommer ordern som validerats av Kunden endast att anses vara effektiv när det säkra bankbetalningscentret har gett sitt samtycke till transaktionen.

Som en del av kontrollförfarandena kan Operatören behöva be Kunden om alla dokument som krävs för att slutföra hans beställning. Dessa mynt kommer inte att användas för något annat ändamål än dessa.

Artikel 7 – BETALNING AV PRISET

Priset på de produkter som gäller vid beställnings tidpunkten anges i euro alla skatter som ingår (TTC) exklusive leverans- och transportkostnader. I händelse av en kampanj åtar sig operatören att tillämpa kampanjpriset på alla order som görs under reklamperioden för kampanjen.

Priset betalas uteslutande i euro (€). Priset förfaller i sin helhet efter bekräftelse av beställningen. De priser som erbjuds inkluderar de rabatter och rabatter som verksamhetsutövaren skulle behöva bevilja.

Om leverans- eller transportkostnader tillkommer kommer de att läggas till priset på Produkterna och anges separat före kundens validering av ordern. Det totala belopp som kunden förfaller till betalning och dess uppgifter anges på orderbekräftelsesidan.

Artikel 8 – AVTALSBILDNING

Avtalet mellan Operatören och Kunden bildas vid tidpunkten för kundens sändning av bekräftelsen av hans beställning.

Kundens uppmärksamhet ägnas särskilt åt metoden för godkännande av beställningen som görs på webbplatsen. När Kunden gör sin beställning måste han bekräfta det med tekniken "dubbelklicka", det vill säga att efter att ha valt Produkter som lagts till i korgen måste kunden kontrollera och eventuellt korrigera innehållet i sin korg (identifiering, antal valda produkter, priser, villkor och leveranskostnader) innan han validerar det genom att klicka på "Jag validerar min leverans", sedan erkänner han att han accepterar dessa GTC innan han klickar på knappen "Jag betalar", slutligen validerar han sin beställning efter att ha fyllt i sina bankuppgifter. "Dubbelklicket" motsvarar en elektronisk signatur och motsvarar en handskriven signatur. Det utgör ett oåterkalleligt och förbehållslöst godkännande av ordern av Kunden.

Arkivering av kommunikation, inköpsorder och fakturor säkerställs av operatören på ett tillförlitligt och hållbart medium för att utgöra en trogen och hållbar kopia. Dessa meddelanden, inköpsorder och fakturor kan tas fram som bevis på kontraktet. Om inget annat bevisas utgör de uppgifter som operatören registrerat på Internet eller per telefon bevis på alla transaktioner mellan operatören och dess kunder.

Beställningen kan lösas av Kunden genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom att skriva på ett annat varaktigt medium om:

 • Leverans som överstiger den tidsfrist som anges i beställningsformuläret eller, om inte annat är ett sådant datum, inom trettio (30) dagar efter det att avtalet har ingåendet, efter det att verksamhetsutövaren på samma sätt och utan resultat har beordrats att göra leveransen inom rimlig ytterligare tid.
 • En prisökning som inte motiveras av en teknisk ändring av den produkt som de offentliga myndigheterna har infört.

I alla dessa fall kan kunden kräva återbetalning eller kompensation av den betalda depositionen plus ränta beräknad till den lagliga räntan från dagen för mottagandet av insättningen.

Ordern kan lösas av Operatören i händelse av

 • Köparens vägran att ta emot leverans.
 • utebliven betalning av priset (eller saldot på priset) vid leveransen.

ARTIKEL 9 – BIBEHÅLLANDE AV ÄGANDERÄTTEN

Operatören förblir ensam ägare till de produkter som beställs på webbplatsen tills hela priset har samlats in, inklusive eventuella fraktkostnader.

Artikel 10 – FRAKT OCH LEVERANS

De onlineförsäljningserbjudanden som presenteras på webbplatsen är reserverade för konsumenter som är bosatta i Frankrike eller, i förekommande fall, i ett medlemsland i Europeiska unionen och för leveranser i samma geografiska områden.

Leverans innebär överföring till Kunden av fysisk besittning eller kontroll av Produkten.

Operatören erbjuder dig olika leverans- eller leveransmetoder beroende på produktens art: Leverans med DHL eller EMS.

Fraktkostnaderna är de som anges under slutförandet av ordern och accepteras av valideringen avordern.

Operatören åtar sig, i enlighet med den leveransfrist som anges på webbplatsen för var och en av produkterna, att leverera produkterna inom högst trettio (30) dagar efter mottagandet av beställningen.

Leveranstider meddelas i arbetsdagar på webbplatsen vid beställning. Dessa tidsfrister inkluderar förberedelse och leverans av beställningen samt den tidsfrist som tillhandahålls av transportören.

Verksamhetsutövaren åtar sig att leverera produkterna i enlighet med de tidsfrister som meddelats på varje produktblad och på korgnivå, förutsatt att betalningen av beställningen inte tidigare har vägrats.

Men om en eller flera produkter inte kunde levereras inom den period som ursprungligen tillkännagavs, kommer operatören att skicka ett e-postmeddelande som anger till kunden det nya leveransdatumet.

Produkterna kommer att levereras till den adress som kunden uppger vid beställning. Det är därför upp till honom att kontrollera att denna adress inte innehåller något fel. Operatören kan inte hållas ansvarig om adressen som kunden har meddelat är felaktig, vilket förhindrar eller försenar leveransen.

Vid leverans kan det begäras att underteckna ett kvitto.

Ingen leverans kommer att ske till en postbox.

Vid leverans är det Kundens ansvar att kontrollera att de levererade produkterna överensstämmer med hans beställning och att paketet är förseglat och inte skadat. Om så inte är fallet måste Kunden ange det på leveranssedeln. Inget anspråk på produktens kvantitet eller skick kommer att tillåtas om anspråket inte har gjorts på leveranssedeln.

När du köper vattenflaskor skickas de och levereras tomma av hälsosäkerhetsskäl.

Artikel 11 – ÅNGERRÄTT

Om en levererad produkt inte ger kunden fullständig tillfredsställelse kan den senare returnera den till operatören. Kunden har fjorton (14) dagar på sig att göra det från och med dagen för mottagandet av ordern.

För att begära återkallelse av orderavbeställning har Kunden tjugofyra (24) timmar efter beställningen att kontakta kundtjänst med hjälp av ångerblanketten. Denna 24-timmars försening representerar den tid det tar att förbereda och skicka en beställning. När beställningen har skickats kan Kunden inte annullera. I händelse av ett problem, om den levererade produkten inte ger kunden full tillfredsställelse, kan den senare returnera den till operatören.

I enlighet med artikel L.221-21 i konsumentlagen och för att genomföra denna ångerrätt enligt villkoren i artiklarna L. 221-18 och följande i konsumentkoden, uppmanas kunden att fylla i standardformuläret för ångerrätt genom att klicka på länken nedan https://hypescrape.com/formulaire-de-retractation/.

Operatören skickar ett mottagningsbevis på Kundens uttagsbegäran via e-post.

Vid behov kan Kunden utöva sin ångerrätt genom att meddela operatören följande information:

 • Namn, geografisk adress, telefonnummer och e-postadress.
 • återkallelsebeslut genom en otvetydig deklaration (brev skickat med post) Kunden kan använda modelluttagsformuläret men detta är inte obligatoriskt.

Returkostnaderna är Kundens ansvar, såvida inte varan normalt inte kan returneras av postkontoret, i vilket fall operatören kommer att återkräva produkten på egen bekostnad.

Undantagen i artikel L.221-28 i konsumentlagen gäller och hindrar utövandet av ångerrätten, särskilt om beställningen består av ett avtal:

 • Tillhandahållande av tjänster som utförts fullt ut före utgången av ångerfristen och vars utförande har inletts efter uttryckligt förhandsgodkännande från konsumentens sida och uttryckligt avstående från hans ångerrätt.
 • Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll och som kan inträffa under ångerfristen.
 • Leverans av varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller tydligt personifierats.
 • Leverans av varor som sannolikt kommer att försämras eller förgås snabbt.
 • Leverans av varor som har öppnats av konsumenten efter leveransen och som inte kan returneras av hygien- eller hälsoskyddsskäl.
 • Leverans av varor som efter att ha levererats och till sin natur är oskiljaktigt blandade med andra varor.
 • Leverans av alkoholhaltiga drycker vars leverans skjuts upp längre än trettio (30) dagar och vars värde som överenskommits vid avtalets ingående beror på fluktuationer på marknaden utanför yrkesutföraren.
 • Underhållsarbete eller reparationsarbete som skall utföras skyndsamt hemma hos konsumenten och som uttryckligen begärs av honom, inom ramen för reservdelar och arbeten som är absolut nödvändiga för att reagera på nödsituationen.
 • Tillhandahållande av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram om de har öppnats av konsumenten efter leveransen.
 • Tillhandahållande av en tidning, tidskrift eller tidskrift, med undantag för teckningsavtal för sådana publikationer.
 • avslutas vid en offentlig auktion,
 • Tillhandahållande av andra logitjänster än bostadsboenden, tjänster för transport av varor, biluthyrning, catering eller fritidsaktiviteter som måste tillhandahållas på ett visst datum eller en viss period.
 • Tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett väsentligt medium vars utförande har påbörjats efter konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och uttryckligt avstående från hans ångerrätt.

Den returnerade produkten måste vara i originalförpackning, i perfekt skick, lämplig för återförsäljning, oanvänd och med alla möjliga tillbehör.

Förutom den returnerade produkten måste returpaketet också innehålla ett brev som anger exakt (efternamn, förnamn, adress) och fullständiga kontaktuppgifter till Kunden samt ordernumret och den ursprungliga inköpsfakturan.

Om paketet kan returneras kommer operatören att ersätta kunden för produktens belopp inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av produkten och alla element för att genomföra kundens återbetalning. Denna återbetalning kan göras med samma betalningsmedel som det som används för kunden. Som sådan kan kunden som har betalat för sin beställning i form av krediter / presentkort ersättas med krediter / presentkort enligt operatörens vilja.

Men om returen och därmed återbetalningen inte kan göras av vissa skäl som uttrycks under kommunikationen med kunden, såsom en sinnesändring om produktens storlek, en sinnesändring om produktens användbarhet och / eller någon annan förändring som inte hänför sig till kvaliteten på den skickade produkten och operatören. Operatören kan kompensera kunden genom ersättning som en kreditfaktura eller kupong på webbplatsen, för värdet av den produkt som ursprungligen beställdes av kunden

Genom att acceptera dessa allmänna försäljningsvillkor bekräftar kunden uttryckligen att han har informerats om uttagsförfarandena.

Artikel 11 – B – ANVÄNDNING AV TILLGÅNGAR OCH KUPONGER

Användningen av de krediter eller kuponger som tillhandahålls av operatören kan vara föremål för vissa villkor, såsom kundens skyldighet att göra en beställning för ett värde som är större än kreditnotan eller kupongen av vissa skäl, nämligen:

 • Ansökningsavgifter;
 • Leveranskostnader;
 • Serviceavgift.

Minsta orderbelopp kommer att anges på webbplatsen när du använder den här koden.

Artikel 12 – KUNDSERVICE

Kunden kan kontakta operatören:

 • via e-post genom att kontakta [email protected] som anger hans namn, telefonnummer, ämnet för hans begäran och numret på den berörda beställningen.
 • svara inom 24 timmar via e-post.

ARTIKEL 13 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN

Operatören är ensam ägare till alla element som finns på webbplatsen, särskilt och utan begränsning, alla texter, filer, bilder animerade eller inte, fotografier, videor, logotyper, mönster, programvara, varumärken, visuell identitet, databas, webbplatsens struktur och alla andra delar av immateriella rättigheter och andra uppgifter eller information (nedan kallade "elementen") som skyddas av franska och internationella lagar och förordningar som särskilt rör immateriell äganderätt.

Följaktligen får inget av områdets delar helt eller delvis ändras, reproduceras, kopieras, dupliceras, säljs, säljs vidare, överförs, publiceras, kommuniceras, distribueras, sprids, representeras, lagras, används, hyrs eller utnyttjas på annat sätt, kostnadsfritt eller mot en avgift, av en kund eller av en tredje part, oavsett vilka medel och/eller medier som används, oavsett om de är kända eller okända hittills, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Operatören från fall till fall, och Kunden är ensam ansvarig för obehörig användning och/eller utnyttjande.

Operatören förbehåller sig rätten att beslagta alla rättsmedel mot personer som inte har respekterat förbuden i denna artikel.

ARTIKEL 14 – ANSVAR OCH GARANTI

Operatören kan inte hållas ansvarig för att Kunden inte utför avtalet eller på grund av en händelse som är kvalificerad som force majeure av de behöriga domstolarna eller det oförutsebara och oöverstigliga faktumet hos någon tredje part häri.

Kunden medger att Internets egenskaper och begränsningar inte garanterar säkerheten, tillgängligheten och integriteten för dataöverföringar via Internet. Operatören garanterar således inte att webbplatsen och dess tjänster kommer att fungera utan avbrott eller fel i driften. I synnerhet kan deras drift tillfälligt avbrytas på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar, eller för att utveckla innehållet och / eller deras presentation.

Operatören kan inte hållas ansvarig för den användning som skulle göras av webbplatsen och dess tjänster av kunder i strid med dessa allmänna villkor och för någon direkt eller indirekt skada som denna användning kan orsaka en kund eller en tredje part. I synnerhet kan operatören inte hållas ansvarig för falska deklarationer från en kund och hans beteende gentemot tredje part. Om operatören begärs ansvarig för ett sådant beteende av en av sina kunder åtar sig den senare att garantera operatören mot varje fällande dom som uttalats mot den och att ersätta operatören för alla kostnader, särskilt advokatarvoden, som uppkommit för dess försvar.

Oavsett eventuella ytterligare avtalsgarantier (kommersiell garanti) som kan beviljas, omfattas Produkterna av den rättsliga garanti för överensstämmelse som föreskrivs i artiklarna L. 217-4 och som följer av konsumentkodexen (särskilt L. 217-4 till L. 217-14 i konsumentlagen) och garantin för dolda fel enligt artiklarna 1641-1649 i civillagen.

När du agerar inom ramen för den rättsliga garantin för överensstämmelse:

 • du har en period på två (2) år från leverans av fastigheten för att agera:
 • Du kan välja mellan reparation eller utbyte av varan, på de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 217-9 i konsumentlagen.
 • Du är befriad från att lämna tillbaka bevis på att egendomen inte överensstämmer med egendomen under de tjugofyra (24) månaderna efter leveransen av varan (utom begagnade varor).

Du kan besluta att genomföra garantin mot dolda fel i det som säljs i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen. I detta fall kan du välja mellan att lösa försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

Reproduktion av artiklarna L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 och L. 217-12 i konsumentlagen, artikel 1641, 1644 och artikel 1648 första stycket i civillagen, i kraft den dag då dessa allmänna försäljningsvillkor gäller:

Konst. L.217-4 i konsumentlagen:

"Säljaren levererar en vara i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuell bristande överensstämmelse som finns vid leverans. Han är också ansvarig för bristande avtalsenlighet till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när den har debiterats honom genom avtalet eller har utförts på eget ansvar. »

Konst. L.217-5 i konsumentlagen:

"Fastigheten överensstämmer med avtalet:

1° Om den är lämplig för användning som vanligtvis förväntas av en liknande vara och, i förekommande fall:

– om den motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren har lagt fram för köparen i form av ett prov eller en modell,

– om den har de kvaliteter som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på säljarens, producentens eller dennes företrädares offentliga uttalanden, särskilt i reklam eller märkning,

2° Eller om den har de egenskaper som parterna har definierat i samförstånd eller är lämplig för all särskild användning som köparen begär, uppmärksammas säljaren och som den senare har godtagit. »

Konst. L.217-7 i konsumentlagen:

"Brister i överensstämmelse som uppträder inom tjugofyra månader efter det att varan levererats skall antas föreliga vid tidpunkten för leveransen, om inte annat bevisas.

För sålda varor fastställs denna period till sex månader.

Säljaren får bekämpa denna presumtion om den inte är förenlig med arten av den vara eller den bristande överensstämmelse som åberopas. »

Konst. L.217-9 i konsumentlagen:

"Vid bristande överensstämmelse väljer köparen mellan reparation och utbyte av varan. Säljaren får dock inte gå vidare efter köparens val om detta val medför en kostnad som är uppenbart oproportionerlig i förhållande till den andra trafikaliteten, med beaktande av varan eller defektens betydelse. Han är sedan skyldig att fortsätta, om inte omöjligt, enligt den modalitet som inte valts av köparen".

Konst. L.217-12 i konsumentlagen:

"Åtgärden till följd av bristen på överensstämmelse föreskrivs med två år från leveransen av varan."

Konst. 1641 i civillagen:

"Säljaren är bunden av garantin för dolda defekter i det sålda som gör den olämplig för den användning som den är avsedd för, eller som minskar den användningen, att köparen inte skulle ha förvärvat den eller bara skulle ha gett ett lägre pris, om han hade känt till dem."

Konst. 1644 i civillagen:

"När det gäller artiklarna 1641 och 1643 har köparen valet att returnera saken och få priset returnerat, eller behålla saken och få en del av priset tillbaka till honom."

Konst. 1648 punkt 1 i civillagen:

"Den åtgärd som följer av omhibitorifelen måste väckas av köparen inom två år från upptäckten av defekten."

Det erinras om att sökandet efter vänskapliga lösningar före en eventuell rättslig åtgärd inte avbryter tidsfristerna för de rättsliga garantierna eller varaktigheten för eventuella avtalsgarantier.

Operatören kan inte hållas ansvarig för att Kunden inte utför avtalet eller på grund av en händelse som är kvalificerad som force majeure av de behöriga domstolarna eller det oförutsebara och oöverstigliga faktumet hos någon tredje part häri.

Operatören kan inte hållas ansvarig för den information som importeras, lagras och/eller publiceras på webbplatsen av kunderna. Operatören kan inte hållas ansvarig för någon information som publiceras av en kund på webbplatsen och för direkta eller indirekta skador som denna användning kan orsaka en tredje part, kunden vid publikationens ursprung förblir ensam ansvarig i detta avseende.

Kunden medger att Internets egenskaper och begränsningar inte garanterar säkerheten, tillgängligheten och integriteten för dataöverföringar via Internet. Operatören garanterar således inte att webbplatsen och dess tjänster kommer att fungera utan avbrott eller fel i driften. I synnerhet kan deras drift tillfälligt avbrytas på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar, eller för att utveckla innehållet och / eller deras presentation.

Operatören kan inte hållas ansvarig för den användning som skulle göras av webbplatsen och dess tjänster av kunder i strid med dessa allmänna villkor och för någon direkt eller indirekt skada som denna användning kan orsaka en kund eller en tredje part. I synnerhet kan operatören inte hållas ansvarig för falska deklarationer från en kund och hans beteende gentemot tredje part. Om operatören begärs ansvarig för ett sådant beteende av en av sina kunder åtar sig den senare att garantera operatören mot varje fällande dom som uttalats mot den och att ersätta operatören för alla kostnader, särskilt advokatarvoden, som uppkommit för dess försvar.

Kunden är ensamt ansvarig för allt innehåll som han lägger ut online på webbplatsen, som han uttryckligen förklarar ha alla rättigheter, och garanterar som sådan operatören att han inte lägger onlineinnehåll som kränker tredje parts rättigheter, särskilt immateriell egendom, eller utgör en attack mot personer (särskilt ärekränkning, förolämpningar, förolämpningar osv.), respekt för privatlivet, en attack på den allmänna ordningen och moral (i synnerhet ursäkt för brott mot mänskligheten, anstiftan till rashat, barnpornografi osv.). I händelse av brott mot gällande lagar, moral eller dessa allmänna villkor kan operatören automatiskt utesluta kunder som har gjort sig skyldiga till sådana överträdelser och radera information och hänvisningar till sådant omtvistat innehåll. Operatören är kvalificerad som värd när det gäller innehåll som publiceras online av tredje part. Som sådan erinras det om att operatören inte har någon allmän skyldighet att övervaka innehållet som överförs eller lagras via webbplatsen. I händelse av att Operatörens ansvar begärs för innehåll som publiceras online av Kunden, åtar sig den senare att garantera operatören mot varje fällande dom som uttalats mot honom samt att ersätta operatören för alla kostnader, särskilt advokatarvoden, som uppkommit för hans försvar.

Oavsett eventuella ytterligare avtalsgarantier (kommersiell garanti) som kan beviljas, omfattas Produkterna av den rättsliga garanti för överensstämmelse som föreskrivs i artiklarna L. 217-4 och som följer av konsumentkodexen (särskilt L. 217-4 till L. 217-14 i konsumentlagen) och garantin för dolda fel enligt artiklarna 1641-1649 i civillagen.

När du agerar inom ramen för den rättsliga garantin för överensstämmelse:

 • du har en period på två (2) år från leverans av fastigheten för att agera:
 • Du kan välja mellan reparation eller utbyte av varan, på de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 217-9 i konsumentlagen.
 • Du är befriad från att lämna tillbaka bevis på att egendomen inte överensstämmer med egendomen under de tjugofyra (24) månaderna efter leveransen av varan (utom begagnade varor).

Du kan besluta att genomföra garantin mot dolda fel i det som säljs i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen. I detta fall kan du välja mellan att lösa försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

Reproduktion av artiklarna L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 och L. 217-12 i konsumentlagen, artikel 1641, 1644 och artikel 1648 första stycket i civillagen, i kraft den dag då dessa allmänna villkor gäller:

Konst. L.217-4 i konsumentlagen:

"Säljaren levererar en vara i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuell bristande överensstämmelse som finns vid leverans. Han är också ansvarig för bristande avtalsenlighet till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när den har debiterats honom genom avtalet eller har utförts på eget ansvar. »

Konst. L.217-5 i konsumentlagen:

"Fastigheten överensstämmer med avtalet:

1° Om den är lämplig för användning som vanligtvis förväntas av en liknande vara och, i förekommande fall:

– om den motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren har lagt fram för köparen i form av ett prov eller en modell,

– om den har de kvaliteter som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på säljarens, producentens eller dennes företrädares offentliga uttalanden, särskilt i reklam eller märkning,

2° Eller om den har de egenskaper som parterna har definierat i samförstånd eller är lämplig för all särskild användning som köparen begär, uppmärksammas säljaren och som den senare har godtagit. »

Konst. L.217-7 i konsumentlagen:

"Brister i överensstämmelse som uppträder inom tjugofyra månader efter det att varan levererats skall antas föreliga vid tidpunkten för leveransen, om inte annat bevisas.

För sålda varor fastställs denna period till sex månader.

Säljaren får bekämpa denna presumtion om den inte är förenlig med arten av den vara eller den bristande överensstämmelse som åberopas. »

Konst. L.217-9 i konsumentlagen:

"Vid bristande överensstämmelse väljer köparen mellan reparation och utbyte av varan. Säljaren får dock inte gå vidare efter köparens val om detta val medför en kostnad som är uppenbart oproportionerlig i förhållande till den andra trafikaliteten, med beaktande av varan eller defektens betydelse. Han är sedan skyldig att fortsätta, om inte omöjligt, enligt den modalitet som inte valts av köparen".

Konst. L.217-12 i konsumentlagen:

"Åtgärden till följd av bristen på överensstämmelse föreskrivs med två år från leveransen av varan."

Konst. 1641 i civillagen:

"Säljaren är bunden av garantin för dolda defekter i det sålda som gör den olämplig för den användning som den är avsedd för, eller som minskar den användningen, att köparen inte skulle ha förvärvat den eller bara skulle ha gett ett lägre pris, om han hade känt till dem."

Konst. 1644 i civillagen:

"När det gäller artiklarna 1641 och 1643 har köparen valet att returnera saken och få priset returnerat, eller behålla saken och få en del av priset tillbaka till honom."

Konst. 1648 punkt 1 i civillagen:

"Den åtgärd som följer av omhibitorifelen måste väckas av köparen inom två år från upptäckten av defekten."

Det erinras om att sökandet efter vänskapliga lösningar före en eventuell rättslig åtgärd inte avbryter tidsfristerna för de rättsliga garantierna eller varaktigheten för eventuella avtalsgarantier.

ARTIKEL 15 – KOMMERSIELL GARANTI

Den kommersiella garantin (operatörens avtalsenliga åtagande, utöver dess rättsliga skyldigheter i fråga om garantin för produkternas överensstämmelse) är föremål för ett skriftligt avtal i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L. 217-15 och som följer av handelskoden, vars kopia ges till Kunden.

ARTIKEL 16 – SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING

Tillhandahållande av efterförsäljningstjänster som utförs av operatören och som inte omfattas av den kommersiella garantin är föremål för ett avtal, vars kopia ges till Kunden.

De krav som görs inom ramen för garantierna bör riktas till eftersäljarna vid följande koordinater:

De produkter som omfattas av garantierna måste returneras nya, fullständiga och i sitt ursprungliga skick och förpackning efter mottagande och bekräftelse av fordran från eftersorg.

Kunden återbetalas postkostnaderna för retur senast trettio (30) dagar efter det att operatören har kvitterat produkten.

ARTIKEL 17 – PERSONUPPGIFTER

För mer information om operatörens användning av personuppgifter, läs noggrant sekretesspolicyn ("stadgan"). Du kan när som helst konsultera denna stadga på webbplatsen.

Artikel 18 – LÄNKAR TILL HYPERTEXT

Hypertextlänkarna som är tillgängliga på webbplatsen kan referera till webbplatser från tredje part som inte publiceras av operatorn. De tillhandahålls endast för kundens bekvämlighet, för att underlätta användningen av de resurser som finns tillgängliga på Internet. Om Kunden använder dessa länkar kommer han att lämna webbplatsen och kommer sedan att gå med på att använda tredjepartswebbplatserna på egen risk eller, i förekommande fall, i enlighet med de villkor som styr dem.

Kunden bekräftar att Operatören inte på något sätt kontrollerar eller bidrar till utvecklingen av användningsvillkoren och/eller innehållet som gäller för eller visas på dessa tredjepartswebbplatser.

Operatören kan därför inte på något sätt hållas ansvarig för att dessa hypertextlänkar finns.

Dessutom bekräftar Kunden att Operatören inte kan godkänna, garantera eller ta över hela eller delar av användningsvillkoren och/eller innehållet på dessa tredjepartswebbplatser.

Webbplatsen kan också innehålla reklam hypertextlänkar och / eller reklambanners som hänvisar till tredjepartswebbplatser som inte publiceras av operatören.

Operatören uppmanar Kunden att rapportera alla hypertextlänkar på webbplatsen som skulle ge tillgång till en tredjepartswebbplats som erbjuder innehåll som strider mot lagar och / eller moral.

Kunden får inte använda och/eller infoga en hypertextlänk som pekar på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från operatören från fall till fall.

ARTIKEL 19 – REFERENSER

Kunden bemyndigar Operatören att nämna Kundens namn, dess logotyp som referens i dess kommunikationsmedier (broschyr, webbplats, kommersiellt förslag, relation till pressen, pressmeddelande, presssats, intern kommunikation etc.).

ARTIKEL 20 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

PARTERNAS HELA SAMTYCKE

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal som reglerar relationerna mellan Kunden och Operatören. De utgör hela företagets och operatörens rättigheter och skyldigheter i samband med deras syfte. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor förklaras ogiltiga enligt en lag, en förordning eller efter ett slutligt beslut av en behörig domstol, kommer de andra bestämmelserna att behålla all sin kraft och räckvidd. Dessutom ska det faktum att en av parterna i dessa allmänna villkor inte förlitar sig på att den andra parten bryter mot någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor inte tolkas som ett undantag från dess sida för att i framtiden förlita sig på en sådan överträdelse.

ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Operatören förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra innehållet på webbplatsen eller de tjänster som finns tillgängliga på den, och/eller att tillfälligt eller permanent upphöra att driva hela eller delar av webbplatsen.

Dessutom förbehåller sig operatören rätten att när som helst och utan förvarning ändra platsen för webbplatsen på Internet, liksom dessa allmänna villkor. Kunden är därför skyldig att hänvisa till dessa allmänna villkor innan någon användning av webbplatsen.

Kunden bekräftar att Operatören inte på något sätt kan hållas ansvarig gentemot honom eller någon tredje part till följd av sådana ändringar, avstängningar eller upphöranden.

Operatören råder Kunden att spara och/eller skriva ut dessa allmänna villkor för säkert och hållbart bevarande och därmed kunna åberopa dem när som helst under avtalets utförande om det behövs.

PÅSTÅENDE – MEDLING

I händelse av tvist måste du först kontakta företagets kundtjänst på följande koordinater: [email protected].

Om klagomålet till kundtjänsten misslyckas eller i avsaknad av svar från kundtjänst inom en rimlig tidsperiod på en (1) månad, kan du använda, men är inte skyldig, någon annan metod för tvistlösning, inklusive medling.

Om du är konsument inom EU och har köpt varor online kan du begära att en sådan tvist lösas via den europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR Platform). Som inrättades av Europeiska kommissionen. För mer information kan du besöka ODR-plattformens webbplats (Öppnar en extern webbplats i en ny flik)

Medlaren kommer att försöka, helt oberoende och opartiskt, föra samman parterna i syfte att nå en vänskaplig lösning.  Parterna har fortfarande rätt att acceptera eller vägra medling och, i händelse av medling, att godta eller avvisa den lösning som medlaren föreslår.

TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor ska regleras, tolkas och verkställas i enlighet med singaporeansk lag.

KUNDENS GODKÄNNANDE AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Kunden bekräftar att han noggrant har läst dessa allmänna villkor.

Genom att registrera sig på webbplatsen bekräftar Kunden att han har läst de allmänna villkoren och accepterar dem, vilket gör honom avtalsbunden av villkoren i dessa allmänna villkor.

De allmänna villkor som gäller för Kunden är de som är tillgängliga på beställningsdatumet, vars kopia daterad hittills kan ges till Kunden på hans begäran, det anges därför att varje ändring av de allmänna villkoren som skulle göras av operatören inte kommer att gälla för någon beställning som gjorts tidigare, såvida inte kunden uttryckligen har kommit överens om det vid ursprunget till en viss beställning.